Fortsättning följer

Fortsättning följer

Vad skulle konsekvenserna bli om alla ägnade sig åt mindfulness. Jag tror helt ärligt att vi skulle se mindre självmord och färre människor som skulle må dåligt. Om alla människor fick vara som de är och leva i dess egna takt. Fler skulle nog säga att de var lyckliga och att de kände harmoni med omvärlden.

Alla nationer och folk skulle nog få en djupare förståelse till varandra och dess olikheter.

Kanske skulle resultatet bli att vi en gång för alla utrotade ord som rasism och hat. Istället skulle respekt och kärlek regera över världen oavsett om du är ett vandringsfolk i Afrika eller en nomad på Ryska tundran. Möts dessa så skulle jämlikhet uppstå. Som sagt det är en utopi men tanken är väldigt vacker.

Båda dessa skulle kunna sätta sig bredvid varandra och låta lugnet råda, mötas som vänner även om språket skiljer sig skulle de kunna mötas i lugnet av utövandet av mindfulness och ta en kopp te. Sen har vi ju alltid universalspråket kroppen bringar.

Mindfulness som sådan ger en högre förståelse för var och en av varelserna som lever på denna jord och övriga planeter.

Tänkt om världens alla ledare hade ägnat en timme åt mindfdulness varje dag. Jag tror det skulle ha skapat en klart bättre förståelse för hur allt hänger samman oavsett land eller kontinent.

Om de läste detta kanske de agerade annorlunda.

Jag tror att allt från koldioxidhalter och andra gifter skulle legat inom rimliga gränser samt att vi skulle efterlämna en hälsosammare värld till våra barn med fler djurarter, fler växter, fler sprudlande samhällen. Där livet värdesätts högst och där du är lika värd, vit som svart, syster som bror. Om alla religioner bytte ut sina bönestunder mot mindfulness och att vara i nuet att njuta av det du har. Inte vad som kunnat vara eller vad som komma skall.

Alla människor är värda lycka och harmoni som mindfulness ger. Vilken grad du uppnår är mindre viktigt. Det viktiga är den gemenskap och en förståelsen för omvärlden som verklig mindfulness ger.

Risken för ett tredje världskrig skulle upphöra och människor skulle komma närmare varandra. Samhörighet och respekt skulle råda över alla kontinenter och i alla världar.

Från den minsta myggan till blåvalens digra storlek så råder samhörighet och harmoni. Respekten för liv skulle alltid finnas där om alla utövade mindfulness. Nu drömmer jag förstås om det varckraste av världar.

Men tänk om en gör det så blir det fler och till slut skulle hela världen finna ro och harmoni . Att vara ett med allt. Det är en sån värld alla vill leva i och alla strävar efter att nå till. Då skulle värdsliga ting inte vara så viktiga utan mer att vänskap och relationer byggs och stärks upp skulle vara det essensiella.

dante