Ingående vad minfulness kan bota

Ingående vad minfulness kan bota

Olika situationer påverkar oss olika. Har du relationsproblem eller är du sjukligt rädd för något (fobi) kan mindfulness hjälpa dig nå graden av acceptans för antingen att relationen ser ut som den gör nu. Eller att det du är rädd för faktiskt samexisterar i din värld. Men att du för den sakens skull inte behöver göra något åt det.

Ett annat sätt att lösa relationsproblem är via en parsession där båda får öva på att finna antingen tillbaka till varandra eller att acceptera att det varade hit men inte längre.

Om du lider av någon fobi kan det vara bra att möta den.

I båda av dessa fall skall det ledas av en erfaren person som har adekvat utbildning, som till exempel psykolog eller relationsterapeut.

Livet har ju sina upp och nedgångar, det är så för alla. Vissa känner av det mer och andra mindre. Men idag finns det så mycket verktyg att ta till för att man ska få ett bättre liv, känna sig mer i harmoni med omvärlden eller rätt och slätt känna att man är lycklig o fridfull här och nu.

Här kan du hitta verktyget för ditt inre lugn och harmoni redan nu idag

dante