Metta-meditation

Metta-meditation

Mindfulness-meditation är den mest spridda meditationsformen och det är av den anledningen också den som det skrivs mest om i media. Meditation har blivit såpass populärt att snart sagt alla stora dagstidningar har publicerat åtminstone en meditationsguide. Kvalitetsmässigt varierar det, från bra guider, till mindre bra. Alldeles oavsett kan det vara bra att bli varse att det finns andra former av meditation. I det här inlägget ska vi titta på en av de mest effektiva metoderna: metta, eller ”loving kindness”-meditation, som det också heter.

Meditation – bra för mycket

Meditation, oavsett specifik metod, kan hjälpa dig med mängder av saker. Håravfall hör dock inte till dem. Runt en tredjedel av alla män drabbas av håravfall innan de fyllt 40, många redan i 20-årsåldern. Det finns hjälp att få för dig som drabbats av håravfall. Nordic Hair är en ledande aktör inom behandlingar för håravfall till följd av ärftlighet, stress, hormonell obalans och så vidare. Med mer än 12 års erfarenhet av att med olika metoder behandla håravfall kan de säkerligen hjälpa dig också.

Meditationens effekter har studerats i mängder av studier, de flesta av dem genomförda från 50-talet och framåt. De första studierna lämnar dock en del att önska metodologiskt. Studier som genomförts från 90-talet och framåt ger bättre stöd åt meditationens gynnsamma effekter. I synnerhet en metastudie som genomfördes av forskare på Johns Hopkins år 2013 visar att meditation minskar depressioner, smärta och ängslighet. En sentida studie visade att de som mediterar regelbundet upplever 48% minskning av depressionssymptom, hur det nu går att kvantifiera så exakt.

Metta

Meditation har många olika fördelar, oavsett vilken form av meditation du ägnar dig åt. På det stora hela är effekterna desamma oavsett metod, men det du kan uppleva är små subtila skillnader beroende på vilken du använder dig av. Metta är en traditionell meditationsform med rötterna i Indien som borde få mer uppmärksamhet. Den kan göra under för självkänslan och förbättra din relation till andra människor. Om du ibland känner dig ängslig över relationerna i ditt liv är det här den perfekta meditationsformen.

Så gör du

Du kan sitta eller ligga ned – fast det första är att föredra.

Nu ska du inleda en process där du börjar med att visualisera dig själv samtidigt som du önskar dig själv välmående och lycka. Processen fortsätter med att dina önskningar för välmående och lycka omfattar personer och ting som befinner sig allt längre ifrån dig. I tur och ordning:

  • Dig själv
  • En god vän
  • En bekant
  • En person du upplever som svår att ha att göra med
  • Alla fyra ovan
  • Sen fortsätter du tills dina känslor omfattar hela universum

Ställ gärna en timer på mobiltelefonen. 20 minuter brukar vara lagom lång tid, men om du är nybörjare kan det vara lämpligare med 10 minuter.

dante