Mindfulness för bättre hälsa

Mindfulness för bättre hälsa

Mindfulness är ett namn på metoder som används för att minska stress och oro. Det har blivit allt mer populärt de senaste åren, och används inte bara av personer som har problem med ångest, utan kan användas av folk överlag för att förebygga och mildra psykisk ohälsa.

Vad är mindfulness?

Mindfulness betyder medveten närvaro eller sinnesnärvaro och innebär att på ett eller annat sätt få sig själv att vara uppmärksam på det som händer i stunden, samt accepterar det. Man dömer eller värderar inte sina känslor, utan accepterar dem bara. Det handlar både om att acceptera det som händer i ens egen kropp och tankar, men också allt som händer runt omkring en. Mindfulness kan man rent konkret utöva på flera sätt. På internet finns flera tips på övningar man kan göra som ökar ens sinnesnärvaro.

Effekter av mindfulness

Mindfulness används både inom sjukvården och i vardagen av privatpersoner, främst för att behandla psykiska besvär såsom oro, ångest, stress och depression. Det används också för att behandla sömnproblem och smärta. Även om mindfulness kan ha positiva effekter, kan det också vara jobbigt att utöva om man upplever svåra känslor eller mycket smärta. Detta då den medvetna närvaron får en att uppmärksamma och känna de jobbiga känslorna. Då är det viktigt att stoppa om det blir allt för obehagligt. Om man har en instruktör är det viktigt att berätta detta för instruktören.

Mindfulnesstekniker kan tillämpas av alla. Vanlig meditation, där man sitter tyst och stilla med slutna ögon och fokuserar på sin andning, är även en typ av mindfulness. Det finns även många andra enkla övningar som man kan inkorporera i sin vardag, som bara tar några få minuter. Denna typ av övningar kan vara ett skönt sätt att koppla bort sin vardag och pausa för en liten stund.

dante