Mindfulness vid sjukdom

Mindfulness vid sjukdom

Om du drabbas av en besvärlig sjukdom, till exempel artros, kan livet kännas tufft. Under jobbiga perioder i livet går det att må bättre genom att utöva mindfulness, vilket är ett bra sätt att hantera smärta. Mindfulness används också inom den svenska sjukvården för att hantera ångest, stress och nedstämdhet vid sjukdom.

Definition av mindfulness

Mindfulness är ett begrepp som innebär ”medveten närvaro” eller ”sinnesnärvaro”. När du utövar denna form av stresshantering är du uppmärksam på nuet. Du håller en accepterande och nyfiken inställning till vad du upplever, och har inte en fördömande eller värderande attityd. Dessutom övar du på att acceptera dig själv och andra, och ser ömsint och kärleksfullt på dig själv och din omgivning. Detta kan vara svårt och många börjar därför med att ha en neutral inställning. Det ökar välbefinnandet om du drabbas av artros i din höft eller i andra kroppsdelar.

Mindfulness – hälsopåverkan

När du använder dig av mindfulness kan du uppleva att din ångest, smärta eller stress minskar. Forskning kring ämnet visar att mindfulness är positivt för hälsan, det är dock svårt att hitta den direkta orsaken. Inom sjukvården används mindfulness för att hantera smärta som kan uppkomma vid exempelvis artros eller andra sjukdomstillstånd. Med mindfulness kan du slappna av och vara närvarande just nu. Du möter alla tankar som kommer upp, både positiva och negativa. Med en instruktör vid din sida som är utbildad inom mindfulness och psykologi får du en värdefull guidning.

Mer än din sjukdom

Med mindfulness kan du inse att du består av något mer än flyktiga tankar och känslor. Du består inte bara av hjärna, hjärta och en kropp. Med mindfulness kan du upptäcka en ny dimension hos dig själv och skapa en inre motståndskraft vid svårigheter. Olika sjukdomar kan ge förändringar i ditt utseende, men med hjälp av denna behandlingsform kan du skapa en självkänsla som inte endast är baserad på ditt fysiska utseende eller funktion.

dante