Mindfulness för hela familjen

Mindfulness för hela familjen

Mindfulness eller medveten närvaro är något vi hör talas om allt oftare. Det gäller att känna en närvaro i stunden, i nuet, samtidigt som man kopplar bort den hektiska omgivningen. Det finns massor av övningar som kan hjälpa dig med detta, och du behöver inte köra iväg till sportaffären för att införskaffa en massa utrustning för att genomföra dem. Övningarna handlar mycket om andningen och om att stanna upp och känna av vad som sker i stunden. Det är viktigt att du utgår från ett neutralt eller positivt samt accepterande förhållningssätt, både i sättet du ser på dig själv och andra. Alla vardagliga uppgifter som man är van vid att utföra, kan kännas så annorlunda om du försöker se dem som om det vore första gången. Försök att känna dofter och andra känslor på ett nytt sätt.

Mindfulness i hemmet

Även om mindfulness inte kräver någon direkt utrustning och det finns övningar som kan utföras i princip var som helst, så det är givetvis en fördel om det finns en lugn och stilla miljö i ett rent rum att utföra övningarna i. Om man är mitt uppe i renoveringen av huset, kan det vara svårt att finna ett lugnt och trivsamt rum. Många väljer att jämföra räntor och villkor för att sedan låna 100000 för att få möjlighet att slutföra renoveringen fortare. Men det krävs inget specifikt mindfulness-rum för att komma igång.

Gör mindfulness till en rutin i er familj

Mindfulness är bra för hela familjen, men man kan behöva anpassa övningarna för att passa varje ålder och individ. Avsätt tid för att uppnå mindfulness och hitta en rutin som passar er, så kanske ni upptäcker avlastning av såväl stress som smärta eller sömnproblem. Huvudsaken är att man kan släppa negativa tankar, ta vara på stunden och lyckas uppnå ett positivt lugn när man utfört övningarna. Om det uppnås genom meditation, andningsövningar eller genom att blanda in träningsformer som yoga eller pilates, är inte det viktiga. Om ni väljer att få in yoga i er mindfulness-stund, så kan det vara värt att åtminstone investera i yogamattor.

Mindfulness för barn

Barn lever redan mer i nuet än många av oss vuxna gör. De leker, utforskar och upptäcker nya lärdomar och känslor hela tiden. Men den hektiska vardagen drabbar dessvärre även barnen. De kan känna av stressen från vuxna, men även drabbas av egen stress i form av läxor eller andra sociala förväntningar eller grupperingar i skolan. Därför kan det vara väldigt fördelaktigt för barn att introduceras för mindfulness, lära dem grunder samt några avslappningsövningar så att de kan omfamna nuet i en lugn och stilla miljö. Det forskas fortfarande en hel del angående effekterna av mindfulness och man tror att barn, likt vuxna, kan påverkas positivt både genom mindre stress, bättre koncentration samt ett större inre lugn och bättre självkänsla. Numera finns det böcker som är särskilt inriktade på mindfulness för barn, och till och med uppdelade i barnens olika åldrar för att skräddarsy övningarna ytterligare.

dante