Mindfulness kan gynna dig i ditt arbete

Mindfulness kan gynna dig i ditt arbete

Att mindfulness är någonting som kan hjälpa dig att må bättre och stressa ner i vardagen är idag ett välkänt faktum. Men någonting som har ökat på senare år är att utöva mindfulness också under arbetstid, och då gärna tillsammans i arbetsgruppen. Kanske är det ett resultat av att mindfulness blivit mer accepterat som någonting många mår bättre av.

Nya arbetsmiljöföreskrifter har lett till mer mindfulness

2015 kom det nya arbetsmiljöföreskrifter i Sverige som ett hjälpmedel för att försöka motverka psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser. Och idag sysslar medarbetare vid många stora organisationer som Trafikverket, Folksam och AstraZeneca med regelbunden mindfulness.

Det finns flera olika fördelar som mindfulness på arbetsplatsen kan bidra med. Genom minskad stress och ökad närvaro skapas större uppmärksamhet på de arbetsuppgifter medarbetarna för tillfället har framför sig. Detta leder i sin tur till större effektivitet, både enskilt och som grupp genom bättre och öppnare kommunikation. Den minskade dagliga stressen som mindfulnessträningen innebär gör också att antalet sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar på sikt kan minska.

Också för dig som jobbar hemifrån eller har eget företag kan mindfulness självklart integreras i arbetspassen. Sitter du inhyrd i en kontorslösning, till exempel i någon lokal för coworking space i Stockholm, kanske du kan introducera mindfulness också åt de som finns runt omkring dig? Vem vet, kanske förändrar du någons liv genom att göra denne uppmärksam på fördelarna med att träna upp sin självmedkänsla och sin tankeverksamhet.

Lite räcker lång väg

Tio minuter varje dag räcker. Bara en liten mängd mindfulness kan göra stor skillnad. Om du arbetar i en grupp med flera personer kan ni till exempel börja varje morgon med att samlas tillsammans i ett mötesrum för att genomföra mindfulnessövningar tillsammans innan arbetsdagen tar vid.

Börja till exempel med en andningsövning, för att sedan övergå till en övning där ni känner in era kroppar och tankeverksamheten för dagen. Vårdguiden är ett bra ställe att börja på om man letar efter enkla mindfulnessövningar att integrera i vardagen. Med dessa övningar som utgångspunkt kan ni tillsammans i gruppen komma fram till vad som passar bäst hos just er.

Att tänka på vid mindfulness på jobbet

Mindfulness är inte alltid bara avslappnande och positivt. I själva verket finns det en del negativa effekter som kan uppstå när man börjar med mindfulness. Övningarna kan till exempel skapa starka känslor som i vissa fall kan vara svåra att hantera. Vid andningsövningar kan många också uppleva en obehagskänsla och svårigheter att släppa kontrollen över sin andning.

Om hela gruppen är nybörjare vad gäller mindfulness kan det därför vara en god idé att ta hjälp av en expert de första gångerna för att förhindra att upplevelsen blir negativ för någon i gruppen. Börja alltid försiktigt och var noga med att alla på arbetsplatsen vet om att deltagandet är helt och hållet frivilligt. Lycka till!

dante